Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı yapacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı merkez teşkilatında çalıştırılmak üzere, Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 9 uncu dereceden boş bulunan, kültür ve turizm uzman yardımcısı kadrosuna atama yapacak.


Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı yapacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı merkez teşkilatında çalıştırılmak üzere, Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 9 uncu dereceden boş bulunan, 50 adet kültür ve turizm uzman yardımcısı kadrosuna atama yapmak amacıyla, Kültür ve Turizm Uzmanlığı Yönetmeliği hükümlerine göre Kültür ve Turizm Uzman Yardımcısı Yarışma Sınavı yapılacaktır. Yalnızca sözlü olarak yapılacak olan yarışma sınavına öğrenim dalları itibariyle alınacak kültür ve turizm uzman yardımcısı sayıları aşağıda belirtilmiştir.

1. Grup

Hukuk Fakültesi mezunlarından 10 kişi

İktisat, İşletme, Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler

Fakülteleri mezunlarından 13 kişi

2. Grup

Turizm ve Otelcilik Bölümü mezunlarından 10 kişi

Biyoloji Bölümü mezunlarından 5 kişi

Bilgisayar Mühendisliği ve Yazılım Mühendisliği Bölümü mezunlarından 5 kişi

İstatistik Bölümü mezunlarından 3 kişi

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü mezunlarından 1 kişi

Radyo TV ve Sinema Bölümü mezunlarından 1 kişi

Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü mezunlarından 1 kişi

Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunlarından 1 kişi

1 – Yarışma sınavına katılma şartları:

1. Gruptan sınava katılabilmek için;

- En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisadî ve idarî bilimler, iktisat, işletme fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının birinden mezun olmak,

- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 9-10 Temmuz 2011 ve 7–8 Temmuz 2012 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS); en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk fakülteleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki yüksek öğretim kurumları mezunlarının, (KPSSP103) puan türünden asgari 80 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, en az dört yıllık lisans eğitimi veren İktisat, İşletme, Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki yüksek öğretim kurumları mezunlarının, (KPSSP53) puan türünden asgari 80 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde; bölüm itibariyle alınacak kültür ve turizm uzman yardımcısı sayısının dört katı aday arasına girmek.

2. Gruptan sınava katılabilmek için;

- En az dört yıllık eğitim veren Turizm ve Otelcilik, Biyoloji, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, İstatistik, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Radyo Televizyon Sinema, Sanat ve Kültür Yönetimi, Arap Dili ve Edebiyatı Bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından birisini bitirmiş olmak,

- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 9-10 Temmuz 2011 ve 7-8 Temmuz 2012 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS); en az dört yıllık lisans eğitimi veren İstatistik Bölümü veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki yüksek öğretim kurumları mezunlarının, (KPSSP25) puan türünden asgari 80 ve daha yukarı puan almak kaydıyla; en az dört yıllık lisans eğitimi veren Turizm ve Otelcilik, Biyoloji, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Radyo Televizyon Sinema, Sanat ve Kültür Yönetimi, Arap Dili ve Edebiyatı Bölümleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki yüksek öğretim kurumları mezunlarının, (KPSSP8) puan türünden asgari 70 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde; bölüm itibariyle alınacak kültür ve turizm uzman yardımcısı sayısının dört katı aday arasına girmek.

Son sıradaki adayla, aynı puanı almış aday/adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaktır.

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartlara sahip olmak,

- Sınavın yapıldığı tarih itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak, şartları aranır.

Başvuru şekli ve yeri


Yarışma sınavına katılmak isteyen adaylar, birinci maddede belirtilen koşulları taşımaları şartıyla; Atatürk Bulvarı No: 29 Opera/ANKARA adresinde bulunan Bakanlığımız Personel Dairesi Başkanlığından veya www.kulturturizm.gov.tr adresinden temin edecekleri başvuru formunu doldurarak, istenilen belgeler ile birlikte 23/11/2012 tarihi mesai saati bitimine kadar Personel Dairesi Başkanlığına bizzat veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. Ancak, posta yoluyla yapılan başvurularda istenilen belgelerin son başvuru tarihinin mesai bitimine kadar Bakanlık evrak birimine ulaşmış olması gerekir. Postadaki gecikme nedeniyle son başvuru tarihinden sonra Bakanlık evrak birimine ulaşan başvurular işleme alınmayacaktır.

Başvuru formları ve eki belgelerin incelenmesi sonucu sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi 30/11/2012 tarihinden itibaren www.kulturturizm.gov.tr internet adresinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Bu Kategorideki Diğer Haberler

En Çok Okunanlar

MetalOnline

twitter
Güncel Ekonomi Twitter’ da kişi takip ediyor